VDO Analytic

ระบบกล้อง IP CCTV และ AI Sensor อัจฉริยะ

VDO Analytic Function

ระบบกล้อง IP CCTV และ AI Sensor ที่สามารถตรวจจับใบหน้า, ป้ายทะเบียนรถ, อุณหภูมิร่างกาย,การล็อกอินด้วยใบหน้า สามารถเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และเรียกดูแบบเรียลไทม์ได้หลากหลาย Device รวมถึงการแจ้งเตือนเมื่อพบสิ่งผิดปกติ ผ่านแอพพลิเคชั่นหรือ Dashboard

VDO Analytic Icon

ระบบตรวจจับใบหน้า

Face Recognition

บันทึกภาพใบหน้าทั้งหมดเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ สามารถค้นหาและระบุตัวบุคคลจากรูปลักษณ์ เช่น การสวมใส่เสื้อผ้า การสวมแว่นตา สีเสื้อผ้า ฯลฯ รวมถึงแจ้งเตือนเมื่อพบใบหน้าที่กำหนด เช่น ผู้ต้องสงสัย หรือ คนหาย

ระบบตรวจจับทะเบียน, ยี่ห้อ, ประเภท และสีของรถ

License Plate Recognition

รวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถค้นหารถหรือทะเบียนที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงระบบแจ้งเตือนเมื่อตรวจเจอรถต้องสงสัยพร้อมระบุและวิเคราะห์เส้นทางจากกล้องที่ตรวจพบ

ระบบตรวจจับพื้นที่

Smart Area

กำหนดเขตพื้นที่ห้ามเข้า หรือ เขตหวงห้าม หรือ กำหนดสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่โดยใช้งานร่วมกับระบบตรวจจับใบหน้า เพื่อตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติแบบเรียลไทม์

ระบบจัดการพื้นที่จอดรถ

Smart Parking

ตรวจสอบพื้นที่ในการจอดรถ, สิทธิ์ในการช่องแบบกำหนดช่อง, การเข้าพื้นที่ผ่านไม้กั้น และการแจ้งเตือนเมื่อมีการจอดรถไม่ถูกต้องตามตำแหน่ง

ระบบตรวจจับควันและกล้องตรวจจับอุณหภูมิ

Smoke & Fire Detection

ตรวจจับควันและอุณหภูมิ ผ่าน IP CCTV ในพื้นที่ที่ไม่มี Sensor ในการตรวจจับ รวมถึงแจ้งเตือนเมื่อเกิดสถานะผิดปกติ ป้องกันการเกิดไฟไหม้หรืออัคคีภัยแบบเรียลไทม์

ระบบตรวจสอบพื้นที่และวัตถุในพื้นที่

Abandoned Object Detection

ตรวจสอบวัตถุภายในพื้นที่ แจ้งเตือนเมื่อพบวัตถุแปลกปลอมในพื้นที่ โดยสามารถกำหนดช่วงเวลาและระยะเวลาในการแจ้งเตือน รวมถึงขนาดและรูปทรงของวัตถุที่ต้องการให้แจ้งเตือน

Add to cart