Cloud Service

Cloud Service

การบริหารจัดการระบบผ่าน Cloud Service มาตรฐานสากลที่มีระบบรักษาความปลอดภัย Cyber Security

รวมถึงการรับ-ส่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และเป็นข้อมูลสำคัญได้เสถียร รวดเร็ว ทุกโซลูชั่นแบบครบวงจร

ดูรายละเอียด

Digital City หรือ Smart City คือเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง

ดูรายละเอียด

ระบบกล้อง IP CCTV และ AI Sensor ที่สามารถตรวจจับใบหน้า, ป้ายทะเบียนรถ รวมถึงสามารถเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และเรียกดูแบบเรียลไทม์

ดูรายละเอียด

ระบบบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผ่าน Cloud Service ทั้งในด้านการสื่อสารผ่าน Platform ต่างๆ และการจัดการระบบในองค์กร

ดูรายละเอียด

ระบบตรวจวัดสัญญาณชีพแบบพกพา ที่สามารถส่งข้อมูลที่ได้รับ ผ่าน Cloud Service เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยและสื่อสารกับคนไข้ผ่านระบบ Conference

Add to cart