แพลนเน็ตคลาวด์

บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บมจ แพลนเน็ต คอมมิวนเคชั่น เอเชีย ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ใช้อักษรย่อ “Planet” อยู่ในหมวดธุรกิจ “Technolgy” 

บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จำกัด มีเป้าหมายดำเนินธุรกิจในการให้บริการคลาวด์โดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์ในด้านสื่อสารโทรคมนาคมกว่า 25 ปี คิดค่าบริการเป็นรายเดือน (Monthly Subscription) สัญญาบริการตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี รายได้เป็นแบบ Recurring มีความพร้อมในการให้บริการคลาวด์แบบครบวงจร ที่มีความเสถียรสูง อุปกรณ์ปลายทางที่มีคุณภาพ พร้อมทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่พร้อมให้บริการ จึงมั่นใจได้ว่า ลูกค้าที่ใช้บริการ จะมีความพึงพอใจสูงสุด ไม่ต้องลงทุน ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน