แพ็กเกจและราคา

Standard

฿ 50
ต่อเดือน
ระยะเวลาสัญญาการใช้งาน 1 ปี
 • โทรภายในองค์กรฟรี
 • ระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ
 • การรับสายเป็นกลุ่ม
 • โอนสาย
 • ตั้งเวลาโอนสายอัตโนมัติ ในแต่ละช่วงเวลา
 • กำหนดเสียงเพลงรอสาย หรือเสียงโฆษณา
 • ประชุมสาย
 • รองรับการใช้งานบนแอพพลิเคชั่น ฟรี*
 • ดีงสายสนทนา
 • รายงานประวัติการโทร
 • Standard Service
เริ่มต้น
 • บริการช่วยเหลือผ่านศูนย์บริการคอลเซ็นเตอร์
  02-792-2300 (จันทร์-ศุกร์ 08:30 – 17:30) 
 • บริการตั้งค่าเสียงตอบรับอัตโนมัติฟรี*
  (เฉพาะครั้งแรก ลูกค้าต้องเตรียมไฟล์เสียงส่งให้เจ้าหน้าที่)
 • บริการสอนการใช้งานที่สถานที่ลูกค้าเป็นเวลา 1 วัน 
  (ผู้ใช้งานทั่วไป และผู้ดูแลระบบ)

Premium

฿ 150
ต่อเดือน
ระยะเวลาสัญญาการใช้งาน 1 ปี
 • *ฟังก์ชั่นการทำงานของ Standard
 • แจ้งเตือนและเรียกฟังข้อความเสียง
 • ส่งบันทึกเสียงสนทนา ไปยังอีเมลที่กำหนด
 • ส่งข้อความเสียง ไปยังอีเมลที่กำหนด
 • รับแฟกซ์ผ่านทางอีเมล
 • กำหนดค่าโทรสูงสุดของหมายเลขภายใน*
 • กำหนดสิทธิ์การโทรของหมายเลขภายใน**
 • บริการช่วยเหลือพิเศษ 24 ชั่วโมง***
 • ติดตั้งบริการ Click to Call บนเว็บไซต์
 • Premium Service
จากราคา 200
 • บริการช่วยเหลือผ่านศูนย์บริการคอลเซ็นเตอร์
  02-792-2300 (จันทร์-ศุกร์ 08:30 – 17:30) 
 • บริการช่วยเหลือผ่านหมายเลขพิเศษ Hotline 24 ชั่วโมง
 •  บริการอัดเสียงสำหรับระบบตอบรับอัตโนมัติฟรี
  *เฉพาะครั้งแรก
 •  บริการออกแบบ ดัดแปลง แก้ไขระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ
  *ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • บริการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหมายเลข, ชื่อผู้ใช้งาน, ข้อมูลระบบ, ตั้งค่าฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ และการตั้งค่าพื้นฐานทั่วไป ผ่าน หมายเลข Hotline
  ฟรี *ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • บริการสอนการใช้งานที่สถานที่ลูกค้าเป็นเวลา 2 วัน
  (ผู้ใช้งานทั่วไป และผู้ดูแลระบบ)