อุปกรณ์ Cloud Contact Center

อุปกรณ์ชุดหูฟัง

ชุดหูฟังสำหรับการใช้งานโปรแกรม ระบบศูนย์ให้บริการลูกค้า (Cloud Contact Center)

Poly HW515
Poly HW525

ชุด Headset สำหรับองค์กร ที่ถูกมาแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับศูนย์บริการโดยเฉพาะ (Service center , call center , contact center) และมาพร้อมระบบกรองเสียงรบกวนรอบข้าง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น เพราะทุกการโทรนั้นสำคัญ Plantronics HW 515 เป็นรุ่นที่มีหูฟังข้างเดียว

ชุด Headset สำหรับองค์กร ที่ถูกมาแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับศูนย์บริการโดยเฉพาะ (Service center , call center , contact center) และมาพร้อมระบบกรองเสียงรบกวนรอบข้าง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น เพราะทุกการโทรนั้นสำคัญ Plantronics HW 515 เป็นรุ่นที่มีหูฟัง 2 ข้าง

 • Over-the-Head (Monaural) design weighing 52 grams
 • HW515 USB headset uses next-generation, noise-canceling microphone
 • Designed with quality and comfort as focal points
 • Flexible boom with tactile positioning guides for optimal voice clarity
 • USB connector for computer/PC softphone applications
 • Soft foam ear cushions provide all-day comfort
 • Laser welded HW515 USB construction for unbeatable toughness
 • Over-the-Head (Binaural) design weighing 74 grams
 • HW525 USB headset uses next-generation, noise-canceling microphone
 • Designed with quality and comfort as focal points
 • Flexible boom with tactile positioning guides for optimal voice clarity
 • USB connector for computer/PC softphone applications
 • Soft foam ear cushions provide all-day comfort
 • Laser welded HW525 USB construction for unbeatable toughness